Tilføj eller fjern Startsiden.dk som din startside

Vi med Startsiden.dk vil gerne vise dig de bedste, mest praktiske og nyeste hjemmesider på nettet! Internettet kan dig klogere, sætte dig i forbindelse med andre mennesker eller spare dig tid og penge - hvis du kender de rigtige hjemmesidder. Hvis du sætter startsiden.dk som din startside i dag, vil vi sørge for, at du bliver opdateret med gode og aktuelle links til de bedste sidder på nettet.

Tip: Du kan nøjes med at skrive siden.dk i din browser, det sender dig automatisk videre til startsiden.dk.

Internet Explorer

Sæt Startsiden.dk som din startside i Internet ExplorerDu nemt kan gøre Startsiden.dk til din startside i Internet Explorer ved at klikke her. (Sæt hak ved f.eks. "Brug denne webside som min eneste startside", og tryk "Ja". Alternativt kan du vælge, at din browser skal starte med flere faneblader samtidigt.)

Hvis du vil fjerne eller ændre din startside manuelt, kan du gøre det ved at vælge "Funktioner" og herefter "Internetindstillinger" fra menuen. (Hvis du bruger en engelsksproget browser, kan du gøre det under "Tools" og "Internet Options".)

FirefoxSæt Startsiden.dk som din startside i Firefox

 I Firefox kan du ændre din startside ved kopiere eller indtaste http://www.startsiden.dk under "Funktioner" --> "Instillinger" --> fanebladet "Overordnet". Du afslutter ved at klikke på "OK". Der er også nogle, der bruger engelsksproget Firefox, på engelsk hedder indstillingerne "Tools" og herefter "Options" og "Homepage".

Opsætning som startside i Firefox

 

Sæt Startsiden.dk som din startside i Safari

Safari

 I Safari kan du ændre din startside ved kopiere eller indtaste http://www.startsiden.dk under "Funktioner" --> "Indstillinger" --> fanebladet "Generelt" og "Hjemmeside". 

 

Sæt Startsiden.dk som din startside i Safari

Chrome

 I Google Chrome kan du ændre din startside ved at tilføje http://www.startsiden.dk under "Værktøjsmenu (markeret med svensknøgle øverst TH)" --> "Valgmuligheder" --> "Ved opstart" --> "Åbn følgende sider:".